Jarosław Struk Tel. 533 254 843


email: clear-bruk@wp.pl


nr rachunku bankowego: